ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЕКЦИЯ „ИЗТОК”

По традиция в цялата страна ще се проведе ХХІI Национално Великденско математическо състезание под егидата на СМБ Изток. В него могат да се включат ученици от І до ХІІ клас.
Организаторите отправят покана за участие в състезанието.

СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.04.2018год. (СЪБОТА) от 8:30 часа – първи и втори клас ( 90 минути), от 11 часа от трети до дванадесети клас в сградата на ОУ „Братя Миладинови” /училището е само домакин/ с продължителност 120 минути.
Темите са подготвени от секция „Изток” на СМБ.
Темите включват:
 І клас – действия с числата до 20. Задачите са записани схематично.
 Темата за VІІ клас се състои от 16 тестови въпроса с избираем отговор, 6 задачи с отворен отговор и две описателни задачи (прототип на тестовете за кандидатстване след 7 клас).
 Темата за ХІ и ХІІ клас е прототип на матурата по математика и е обща, с класиране по випуски.
 За останалите класове темите съдържат по 10 задачи.

Записванията за участие от 12.04.2018г. до 19.04.2018г./включително/:
Таксата за участие при записване e 10 лева и заплаща от всеки участник в стая № 101 от 8.00 до 12.45 и от 13:15 до 18 часа.

За отборното и комплексното класиране ще се вземат петте най-добри резултата в съответния клас.

На официалното закриване 27.04.2018 год от 11.30 часа – начален етап, от 12:30 прогимназиален и гимназиален етап в Актовата зала на училището, ще бъдат обявени резултатите и връчени наградите на индивидуалните и отборните първенци.
• на e-mаl адрес – pitagor1234@abv.bg – само списъци на групи, ученици от едно училище.
• Примерни задачи от предишни състезания на адрес – www. iztok-smb.com и www.math10.com

• При групови заявки, моля изпратете списък по e-mail.

За контакти – тел. 0878533984 от 13:30 до 18:00
Ганка Желязкова

СМБ – секция Изток