Програма 3 КЛАС

Начало / Ваканции / Програма 3 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2018/2019 г. І срок

3А КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3а" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H:i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="1" text_align="center" id="1A" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3Б КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3б" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H:i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="1" text_align="center" id="1B" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3В КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3в" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1V" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3Г КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3г" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1V" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3Д КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3д" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1D" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3Е КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3е" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1E" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3Ж КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3ж" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1J" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]

3з КЛАС

[tt_timetable event="технологии,химия-и-опазване-на-ок-среда,биология-и-здр-образование,физика-и-астрономия,география-и-икономика,литература,български-език,руски-английски-език,история-и-цивилизации,гр-обр,дом-бит-и-техника,човек-и-природа,човекът-и-обществото,англ-език,руски-език,прил-дейн,инф-технологии,математика,околен-свят,технологии-и-предприемачество,музика,час-на-класа,физическо-възп-и-спорт,изобр-изкуство,бълг-език-и-литература" hour_category="3з" columns="петък,четвъртък,сряда,вторник,понеделник" measure="1" filter_style="dropdown_list" filter_kind="event" filter_label="Филтър.." filter_label_2="All Events Categories" time_format="H.i" hide_all_events_view="0" hide_hours_column="1" show_end_hour="0" event_layout="5" hide_empty="0" disable_event_url="0" text_align="center" id="1J" row_height="31" desktop_list_view="0" event_description_responsive="none" collapse_event_hours_responsive="0" colors_responsive_mode="0" export_to_pdf_button="0" generate_pdf_label="Generate PDF" show_booking_button="no" show_available_slots="no" available_slots_singular_label="{number_available}/{number_total} slot available" available_slots_plural_label="{number_available}/{number_total} slots available" default_booking_view="user" allow_user_booking="yes" allow_guest_booking="no" show_guest_name_field="yes" guest_name_field_required="yes" show_guest_phone_field="no" guest_phone_field_required="no" show_guest_message_field="no" guest_message_field_required="no" booking_label="Book now" booked_label="Booked" unavailable_label="Unavailable" booking_popup_label="Book now" login_popup_label="Log in" cancel_popup_label="Cancel" continue_popup_label="Continue" terms_checkbox="no" terms_message="Please accept terms and conditions" booking_popup_message='' booking_popup_thank_you_message='' box_bg_color="#f8f8f8" box_hover_bg_color="#3c9ce6" box_txt_color="#797979" box_hover_txt_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" box_hours_txt_color="#3c9ce6" box_hours_hover_txt_color="#f8f8f8" row1_color="rgba(255, 255, 255, 0.99)" row2_color="#f8f8f8" booking_text_color="" booking_bg_color="" booking_hover_text_color="" booking_hover_bg_color="" booked_text_color="" booked_bg_color="" unavailable_text_color="" unavailable_bg_color="" available_slots_color="" filter_color=""]