Програма 2 КЛАС

Начало / Ваканции / Програма 2 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2017/2018 г. ІI срок

2А КЛАС

2Б КЛАС

2В КЛАС

2Г КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Бълг.език и литература
1-ви час
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Околен свят
1-ви час
Бълг.език и литература
1-ви час ИУЧ
Англ. език
2-ри час
Бълг.език и литература
2-ри час
Бълг.език и литература
2-ри час
Бълг.език и литература
2-ри час
Технологии и предприемачество
2-ри час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Математика
3-ти час
Бълг.език и литература
3-ти час
Бълг.език и литература
3-ти час
Гр. обр.
ФУЧ - П - 3-ти час
Математика
4-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
Гр. обр.
ФУЧ - П - 4-ти час
Час на класа
5-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Физическо възп. и спорт
ДЧ по ФВС 5-ти час
Бълг.език и литература
1-ви час в обр. смяна
Математика
1-ви час в обр. смяна
Хореография
1-ви час - П - в обр. смяна
Музика
2-ри час в обр. смяна
Музика
2-ри час в обр. смяна
Хореография
2-ри час - П - в обр. смяна

Понеделник

 • 07.00 - 07.45
 • 08.00 - 08.45
 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45
 • Математика
  10.00 - 10.45
 • Час на класа
  11.00 - 11.45
 • 12.00 - 12.45
 • Бълг.език и литература
  13.00 - 13.45
 • Музика
  14.00 - 14.45

Вторник

Сряда

Четвъртък

 • Околен свят
  07.00 - 07.45
 • Бълг.език и литература
  08.00 - 08.45
 • Бълг.език и литература
  09.00 - 09.45
 • Изобр. изкуство
  10.00 - 10.45
 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • 12.00 - 12.45
 • 13.00 - 13.45
 • 14.00 - 14.45

Петък

 • Бълг.език и литература
  07.00 - 07.45
 • Технологии и предприемачество
  08.00 - 08.45
 • 09.00 - 09.45
 • 10.00 - 10.45
 • Физическо възп. и спорт
  11.00 - 11.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Хореография
1-ви час - П - в обр. смяна
Хореография
2-ри час - П - в обр. смяна

Четвъртък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Гр. обр.
ФУЧ - П - 3-ти час
Гр. обр.
ФУЧ - П - 4-ти час

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Англ. език
2-ри час

Понеделник

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
1-ви час в обр. смяна

Понеделник

 • Математика
  10.00 - 10.45

Вторник

 • Математика
  09.00 - 09.45

Сряда

 • Математика
  13.00 - 13.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят
1-ви час

Четвъртък

 • Околен свят
  07.00 - 07.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
2-ри час

Петък