Важна информация!

Важна информация!

Уважаеми ученици и родители,

на Основание чл.105 , ал. 5 – от ЗПУО, според задължително предписание от РЗИ-Бургас, съгласно Писмо Изх. № 39-00-11/11.01.2017 г. във връзка с неблагоприятните метерологични условия и високата заболеваемост от грип,

дните 12.01.2017 год. (четвъртък) и 13.01.2017 год.(петък) са неучебни на територията на всички общини в област Бургас.

Учебните занятия се възобновяват съответно от понеделник – 16.01.2017 год., както следва:
•Първа смяна – 8:00 – Начален етап
•Втора смяна – 13:15 – Прогимназиален етап