БЛАГОДАРНОСТ

БЛАГОДАРНОСТ

Ръководството изразява своята благодарност към учениците от втори “Е” клас за участието им в инициативата”Българската Коледа”.