БЛАГОДАРИМ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИЗМИНАХА ДВЕ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ.
И ЗА УЧИТЕЛИТЕ, И ЗА УЧЕНИЦИТЕ, И ЗА ВАС- РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОУ„БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ – БУРГАС ТОВА СА ДНИ НА ИЗПИТАНИЕ.
И В ТАЗИ ТРУДНА СИТУАЦИЯ ВИЕ НИ СЕ ДОВЕРИХТЕ!
ВИЕ НИ ПОДКРЕПЯТЕ!
ВИЕ НИ ОКУРАЖАВАТЕ!
ВИЕ НИ ПОМАГАТЕ!
УСЕЩАЙКИ ВАШЕТО УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ, НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ!
ЗАЕДНО СМЕ СИЛНИ И ЩЕ УСПЕЕМ! ПРОДЪЛЖАВАМЕ!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

БОЧКО БОЧЕВ
ДИРЕКТОР