Административни услуги

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление отсъствия (3)

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (3)

Заявление отсъствия (7)

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Декларация за съгласие – 14 г

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли

Декларация за съгласие 1 – 4 клас

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли

Декларация за ученик със специални образователни потребности

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли

Заявление за признаване на завършен клас

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за прием на нов ученик

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за преместване

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за издаване на дубликат

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)