Административни услуги

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли

Заявление до класния ръководител за отсъствия

за изтегляне кликнете тук –> Заявление