Административни услуги

Уведомление за отсъствие на ученик на основание Заповед РД 09-3205

Молба отсъствия (3)

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (3)

Молба отсъствия (7)

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за признаване на завършен клас

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за прием на нов ученик

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за преместване

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Заявление за издаване на дубликат

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

за изтегляне кликнете тук –> Изтегли (7)