ХИМН

Няма пролет без цветя и слънце,
няма щастие без радостта,
няма детство мило, без любимо
весело училище в света.

Нашето училище любимо –
„Братя Миладинови“ в Бургас…
Ученици негови сме ние,
то е най-красивото за нас!

В утрото – денят ли засияе –
кой така весело е запял?
Нашето училище любимо –
тук, в Бургас, сред новия квартал!

Носи име на мъже достойни –
братя Миладинови са те!
Те живот за свобода се дали –
да се пише български, чете…

Като майка то ни е закрила,
учи ни на мъдрост от зори.
Път ни дава и криле ни дава –
Прави ни богати и добри.

Как без теб, училище любимо,
в детството ни песен ще звучи!
Ти си Слънцето ни на земята,
Ние – веселите му лъчи!

Илия Бурджев