Учебно време

ДНЕВЕН РЕЖИМ – І УЧЕБЕН СРОК

НАЧАЛЕН ЕТАПНАЧАЛЕН ЕТАППРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ПЪРВА СМЯНА 1 – 2 КЛАСПЪРВА СМЯНА 3 – 4 КЛАСПЪРВА СМЯНА 5 – 7 КЛАС
1 клас – за цялата учебна годинам. септември,
м. октомври
м. ноември,
м. декември
2 клас – м.септември,октомври
1 ЧАС – 08:00 – 08:35 (10 мин)
2 ЧАС – 08:45 – 09:20 (25 мин)
3 ЧАС – 09:45 – 10:20 (15 мин)
4 ЧАС – 10:35 – 11:10 (10 мин)
5 ЧАС – 11:20 – 11:55
1 ЧАС – 08:00 – 08:40 (5 мин)
2 ЧАС – 08:45 – 09:25 (20 мин)
3 ЧАС – 09:45 – 10:25 (10 мин)
4 ЧАС – 10:35 – 11:15 (5 мин)
5 ЧАС – 11:20 – 12:00
1 ЧАС – 7:45 – 8:25 (5 мин)
2 ЧАС – 8:30 – 9:10 (20 мин)
3 ЧАС – 9:30 – 10:10 (10 мин)
4 ЧАС – 10:20 – 11:00 (10 мин)
5 ЧАС – 11:10 – 11:50 ( 5мин)
6 ЧАС – 11:55 – 12:35
7 ЧАС – Час на класа, Безопасност на движението,
СИП ВТОРА СМЯНА 2 КЛАС
м. ноември, м. декемвриВТОРА СМЯНA 3-4 КЛАС
м. ноември, м. декември
ВТОРА СМЯНА 5-7 КЛАС
м. септември, м. октомври
1 ЧАС – 13:30 – 14:05 (10мин)
2 ЧАС – 14:15 – 14:50 (25 мин)
3 ЧАС – 15:15 – 15:50 (15 мин)
4 ЧАС – 16:05 – 16:40 (10 мин)
5 ЧАС – 16:50 – 17:25
1 ЧАС – 13:30 – 14:10 (5мин)
2 ЧАС – 14:15 – 14:55 (20 мин)
3 ЧАС – 15:15 – 15:55 (10 мин)
4 ЧАС – 16:05 – 16:45 (5 мин)
5 ЧАС – 16:50 – 17:30
1 ЧАС – 13:15 – 13:55 (5 мин)
2 ЧАС – 14:00 – 14:40 (20мин)
3 ЧАС – 15:00 – 15:40 (10 мин)
4 ЧАС – 15:50 – 16:30 (10 мин)
5 ЧАС – 16:40 – 17:20 (5мин)
6 ЧАС – 17:25 – 18:05
7 ЧАС – Час на класа, Безопасност на
движението, СИП