Изобразително изкуство

Искате ли то да се научи да вижда красотата около себе си и да я сътворява само?
Искате ли Вашето дете да има привилегията да се обучава и общува с целия клас съмишленици , споделящи общи съзидателни идеи на творчество и толерантност?
Всичко това може да Ви предложи обучението в специализираната паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство в ОУ „Братя Миладинови”- гр.Бургас.

Тази паралелка се прилага вече 20 години специална програма по изящни и приложни изкуства, представляваща многопланова система на обучение от 1 до 4 и от 5 до 7 клас. Учебният процес се реализира от високо – квалифициран специалист в областта на художествената педагогика . За часовете по изобразително изкуство класът се дели на групи , което създава възможност за индивидуална работа с всеки ученик и за резултативното му развитие. По изобразително изкуство програмата предвижда 4 часа седмично , вместо обичайните 2. Всяка година се провежда учебно-художествена практика – пленер .
Пленерите се реализират в различни историко – културни селища и красиви природни местности , което дава възможност на децата не само да рисуват на открито , но и допринася за всестранното им художествено-творческо обогатяване и културно възпитание .

Училището разполага с няколко класни стаи – ателиета , приспособени за занятия с различни видове изкуства. Те са обзаведени с ергономични и удобни маси – стативи , подходящи за художествена работа . Кабинетитът по изобразително изкуство е оборудван с мултимедийна техника за прилагане съвремените методи на обучение.
Педагогът работи професионално с особена грижовност , всеотдайност и безкрайна любов към децата и изкуството , поемайки отговорността за тях от 1 клас и до завършване на обучението им .
Изучават се класическите изобразителни техники и изразни средства , търсят се и нестандартни форми на обучение , експериментира се със съвременни материали и стилове.
Докосването до красотата и творческата неформална атмосфера в часовете по изобразително изкуство влияе позитивно върху децата , стимулира учебния процес и по другите предмети , създава цялостен положителен ефект в образователния процес . Емоционално – интелектуалното развитие чрез различни видове творческа дейност помага на децата за оформяне на много важни качества : внимание , наблюдателност , зрителна и аналитична памет , креативност , способност да се търсят и намират многовариантни решения на поставените задачи , възпитава любознателност и енциклопедичност в интересите , а така също и общо позитивно емоционално и душевно състояние.
Учениците участват със своите творби в различини изяви – изложби , конкурси , проекти и фестивали – регионални , национални и международни , печелейки признание и множество награди . Творби на нашите ученици – художници са изложени в Япония , САЩ , Холандия , Русия , Франция и украсяват интериорите на културни и делови центрове , обществени сгради и здравни заведния .
След завършване на началния и среден курс в паралелката с разширено изучаване на изобразително изкуство , учениците притежават преимущество със своята специализирана подготовка и общо високо ниво на интелигентност при кандидатстване в желаните от тях следващи етапи на образование. Всички наши ученици 100% успяват при кандидатстване в елитните училища и гимназии в цяла България. Наши възпитаници се обучават в Националната Художесвена Академия в София , в НАТФИЗ –(сценография), следват архитектура , дизайн и други високо ценени и търсени съвременни специалности.