Ученици

За ученика

 • Ученикът е длъжен:

  • Да посещава редовно училище.
  • Да учи редовно уроците си.
  • Да носи винаги бележника се в училище.
  • Да поддържа ред и чистота в училището.
  • Да е учтив с околните.
  • Да се явяват в училище в приличен външен вид.
  • Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
  • Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор.
  • Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат.
 • Ученикът има право:

  • Да избира училището , в което да учи.
  • Да изказва собствено мнение.
  • Да използва кабинетите и салоните в училище.
  • Да избира кой да защити интересите му , когато се налага.
  • Да бъде награждаван.