Състезания

СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ – 18.03.2017 ГОД., 11:00 ЧАСА

ТАКСА – 8 ЛЕВА

СПИСЪЦИ ПО КЛАСОВЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 13.03. 2017 ГОД.

ТАКСИ СЕ СЪБИРАТ НА 16.03. ОТ 10 ДО 17:30 ЧАСА В СТАЯ 307, ЕТ.3

ПРОБНИ ИЗПИТИ И СЪСТЕЗАНИЕ В ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – БУРГАС 

Състезание за 4 клас

Пробни изпити за седмокласници

Състезание „Математика без граници“

ДАТА – 31.03.2017 ГОД.

ТАКСА – 8 лв.

Дати за внасяне на таксата – до 31.03 от 12:00 до 13:00 часа 

Такси по класове – на 30.03.2017 год. от 10:00 до 15:30 часа, стая 307

Списъци на класове на латиница – до 28.03.2017 год.