Родители

ЗА РОДИТЕЛИ

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Дете, по смисъла на Закона за закрила на детето в България, е всяко физическо лице до навършването му на 18 години.

  • Децата имат право да изразяват свободно мнението си по въпроси, които ги засягат и то да се взема под внимание.
  • Децата имат право на образование.
  • Първоначалното образование е безплатно и задължително.
  • Училището трябва да бъде достъпно за всяко дете.
  • Всяко дете има право на храна, дом и здравеопазване.
  • Всяко дете има право на любов, внимание и специални грижи.
  • Специално учредени международни организации следят за спазването правата на децата.


Да си родител е едновременно най-хубавото и най-трудното нещо. Няма по-висша ценност за всеки родител от това да даде добро възпитание на детето си. Да си родител означава да си психолог и преподавател от особен вид. Вие сте първият учител на Вашите децаНещата, на които ги учите (дори тези, на които ги научавате, без да си давате сметка) са „уроци”, далеч по-важни от уроците на всички възможни училища.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА ТАЗИ СТРАНИЦА ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМАГАТ В ТРУДНАТА И ОТГОВОРНА ЗАДАЧА – ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА.

Полезни сайтове:

http://sacp.government.bg – Държавна агенция за закрила на детето
http://www.abc-bg.be – Български образователен сайт
http://www.worldstory.net – Детска енциклопедия
http://znam.bg/com – Български портал на знанието

http://www.scumdoctor.com/Bulgarian/parenting/index.html – Развитие на детето

Наръчник за родители з за наркотиците, алкохола и младите хора
Зона за родители 1
Зона за родители 2