Списък по стаи за Разпределение по стаи – Олимпиада по География и икономика – областен кръг, 27.02.2021 г.