Решение за откриване на процедура за доставка учебници