Проектна седмица на тема „Обичам и пазя природата“

Проектна седмица на тема „Обичам и пазя природата“

 

За пореден път екипът за допълнителна подкрепа за личностно развитие заедно със своите ученици приключи учебната година с участие в проект „Детска академия в STEM & STEAM среда“.

Под мотото „Обичам и пазя природата“ участниците цяла седмица твориха и се забавляваха с организирани весели игри.

Сръчните деца изработиха еко табло и макет на Морската градина. А за отлично свършената работа бяха наградени с грамоти, връчени от директора на училището Диана Ковачева.