Прогимназиален етап

Направление Български език и литература и Чужди езициНаправление Математика, Инф.технологииНаправление Природни и обществени науки
Венета Иванова
Доротея Калиева
Боряна Йоргова
Красимира Петлешкова
Ася Николова
Събина Иванова – руски език
Мариана Маврова – руски език
Елена Ефименко – англ. език
Людмила Трифонова – англ. език
Ана Бъсина-Влахова – англ. език
Юлиана Стамова – англ. език
Росица Илиева – математика
Иванка Митева – математика
Бонка Милчева – математика
Ганка Желязкова – математика
Диана Бончева – математика
Веселина Ковачева – математика
Маргарита Праматарова – ИТ
Кирилка Калканджиева – ИТ
Минка Михайлова – биология
Емилия Генова – биология
Николета Деспова – география
Люси Колева – история, география
Мариана Маврова – история
Ангелина Батилова – химия, физика
Направление Изобр. изкуство Музика ,Труд и техника, Физическо възпитание и спорт
Албена Дамянова
Станислав Вардев
Цветанка Зротева
Златина Владимирова – музика
Диана Николова – музика
Людмила Димитрова – ДБТ
Николай Иванов – ДБТ
Хореография
Цветана Цъгова
Ирина Лукова Попова
Милена Пеева Дачева
Цветана Пренерова
Петър Костадинов Грънчаров
Кристалина Попова – плуване