ОУ „ Братя Миладинови“  с нов проект по Програма ЕРАЗЪМ +

ОУ „ Братя Миладинови“ с нов проект по Програма ЕРАЗЪМ +

 

Екип от учители на ОУ „Братя Миладинови“, в състав Фина Тотева- училищен координатор по Програма Еразъм+, Иванка Димова, Златомира Христова, Доротея Калиева,Диана Николова и заместник – директора Маргарита Савова, разработиха и спечелиха  проект „Бъдеще в миналото“ КД122, свързан с повишаване квалификацията на учителите от начален и прогимназиален етап.  Проектът  цели повишаване квалификацията на учителите в компетенциите им за обучение и възпитание, с цел изграждане у учениците на активна гражданска позиция и преодоляване на различията в класната стая.Чрез успешното обучение на учителите и прилагането от тях на получените знания в работата им в класната стая се надяваме да се формира система от знания за човешките права, правата на детето, многообразието на света и ключовите компетенции на 21 век у учениците.