Състезания

Резултати от Софийски математически турнир:

Резултати

Състезателните работи на учениците могат да бъдат разгледани на 19.11.2019г.  от 8 до 18 часа в стая 407.

 

 

 

Математическо състезание „Хитър Петър“ – 12.10.2019г.

Разпределение по стаи:

2 клaс

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас; 7 клас; 8 клас