Обществен съвет

Иван Ненков – председател, родител

Ангелина Стоянова –  редовен член родител

Мая Пангарова – протоколчик, родител

Гергана Панкова – редововен член , родител

Надя Гюрова – редовен член, родител

Наталия Шаврова – редовен член, родител

Златина Караиванова – представител на финансиращия орган