Обществен съвет

Начало / Обществен съвет

Иван Ненков – председател, родител

Ангелина Стоянова –  редовен член, родител

Мая Пангарова – протоколчик, родител

Гергана Панкова – редововен член , родител

Наталия Шаврова – редовен член, родител

Златина Караиванова – представител на финансиращия орган

 

Уважаеми родители и ученици, Вашите мнения и предложения, може да изпращате на e-mail: br_miladinovi_os@abv.bg