отчет на обществения съвет за периода декември 2017 – януари 2018 4