Начален етап

Класни ръководители 1 класКласни ръководители 2 класКласни ръководители 3 класКласни ръководители 4 клас
1а – Венелина Буланова2а – Диана Иванова3а – Недка Дженанян4а – Светлана Костадинова
1б – Боряна Богдева2б – Милена Кошничарова3б – Марина Панайотова4б – Галя Милчева
1в – Наташа Жекова2в – Мариана Петкова3в – Яница Куманова4в – Златина Костадинова
1г – Константина Караиванова2г – Катя Бочева3г – Фина Тотева4г – Светлана Косева
1д – Янка Стойнова2д – Ирина Стамболиева3д – Величка Зафирова4д – Валентина Йорданова
1е – Мариана Михова2е – Марина Кръстева3е – Иванка Димова4е – Свeтослава Димова
1ж – Наташа Атанасова2ж – Диана Ставрева3ж – Керанка Иванова4ж – Маруся Хаджиев
1з – Красимира Ганева2з – Ирина Дражева3з – Надя Кючукова