Начален етап

Класни ръковдители 1 класКласни ръководители 2 класКласни ръководители 3 класКласни ръководители 4 клас
1а – Маруся Ханджиева2а – Венелина Буланова3а – Диана Иванова4а – Недка Дженанян
1б – Светослава Димова2б – Боряна Богдева3б – Милена Кошничарова4б – Марина Панайотова
1в – Валентина Йорданова2в – Наташа Атанасова3в – Антонета Петкова-Янева4в – Яница Куманова
1г – Златина Костадинова2г – Константина Караиванова3г – Катя Бочева4г – Фина Тотева
1д – Светлана Косева2д – Наташа Жекова3д – Ирина Стамболиева4д – Величка Зафирова
1е – Галя Милчева2е – Мариана Михова3е – Марина Кръстева3е – Иванка Димова
1ж – Светлана Костадинова2ж – Янка Стойнова3ж – Диана Ставрева4ж – Керанка Иванова
2з – Жаклин Спиридонова3з – Мирослава Стоянова4з – Надя Кючукова