Съвет на настоятелите

ПРИ СНЦ “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО“ ПРИ ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

  1. Калина Василева Калоянова – председател
  2. Константина Александрова Караиванова – зам.председател
  3. Виржиния Хайк Караджиян
  4. Никола Парасков Николов
  5. Добромира Полименова Едрева
  6. Радостин Димитров Станчев
  7. Вероника Георгиева Павлова

E-MAIL: nastoiatelstvomiladinovi@abv.bg