Основни приоритети

В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ЗА УЧЕБНА 2014-2015г.

  1. Включване на родителите като партньори със споделена отговорност, обединяване на индивидуалните усилия на учители и родители за участие в съвместни инициативи.
  2. Търсене и осъществяване на взаимодействие с организации, институции и обществени личности с цел подпомагане дейността на училището.
  3. Подпомагане с инициативи и дейности , развиване на спомагателна дейност за финансиране на училищни програми и проекти.
  4. Организиране и реализиране на съвместни дейности за отбелязване на 90 годишния юбилей на училището.