Търговска дейност

Ал. Георгиев намира своето призвание в търговията. В онези години не е развито корабоплаването. Отбиват се малко параходи и плавателни съдове, но от година на година се увеличават. Техните магазини стават най-големите доставчици на чужди кораби. Те им продават храни, напитки, тютюн, бои, масла, рогозки. От общуването си с чужденците Ал. Георгиев научава италиански, френски и английски език. Смята се, че тези езици научава от английските, италианските и френски войници от Кримската война, останават в Бургас. Ал.Георгиев има увлечение към изучаването на чужди езици. По време на Руско-турската война той научава руски, а на стари години-арменски. По онова време Бургас има смесено население, затова Александър говори български, турски и гръцки. Когато говори той вмъква мъдрости но чужди езици, които научава от моряците, за да направи речта си по-живописна.

Работата на Янчо Добрев и Александър Георгиев поставя началото на тяхното забогатяване. В години,след харман, цели кервани земеделци от към Стара Загора и Пловдив продават храната и товарят от Анхиало сол. В Бургас се случва дневно да преминават около 3,000 коли, което води към много задръствания, затова и полицията контролира движението, като се казва от къде точно да минат. По онова време няма каси, затова Александър и Янчо крият парите си в пиронени бъчонки. Работата в магазина е началото на неговата търговска кариера и се отнася за младостта му. Тъй като това са години но трескаво и плодоносна търговия някои хора си позволяват да го наричат „партизанинът на имането”.