Произход

Епохата на възраждането ражда цяло съзвездие от благодетели. Много родолюбиви българи, по онова време, с много жертви спомагат за постигането на народния идеал чрез културно-просветно дело. Главната причина за възродителното движение е емиграцията в Русия и Влашко. Живели в света на напреднали държави, много от емигрантите правят големи завещания, с който помагат за доброто на България. Всички направени жертви са вследствие на големия народен дух. Откъснат от общуване с водачите на възродителното движение, в един отстранен край се показва като благодетел на гр.Бургас, Александър Георгиев. Известен е с прозвището Коджакафалията (Голямата Глава).

Ранната смърт на баща му е причина за това той да остане без покровителство, без възпитание, грижи и образование. Необработеният му почерк доказва, че той не посещавал училище, или че е бил нередовен. Някои от съвременниците му казват, че се е учил сам на гръцки език. Делата и особеният му живот говорят за това, че възрожденският идеализъм не е далеч от сърцето му. Александър Георгиев е роден през 1830 година в село Дюлгерлий, Бургаска област. Майка му е коренна жителка на селото и се е наричала – Куда, а това което се знае за баща му е, че е пришелец и че се е нарича Геограки. Двамата близнаци Георги и Геограки са от Варненско. Те имат общ каик и се занимават с мореплаване. От Варна взимат стока и я продават в Дюлгерлий и други села срещу храна. Те се занимават доста години с каика си, но им омръзва суровия моряшки живот. Към 1815 година продават каика си и се заселват като бакали в с.Дюлгерлий. Георги се жени за една местна жителка на име Дона. Има дете на име Андон. Той е богат човек с голямо влияние пред турците. Член е на околийски съвет, поради тази причина и получава титлата бей – Георги бей. Сина си изпраща още като малък в Бургас-в гръцко училище.

Когато порасва останава да живее в Бургас с името Андон Домусчиев. Жени се за созополска гъркиня и семейството му се гърчее. Доста време след женитбата на Георги се оженил и Геограки за Куда от рода Ахмаковци. Единодушни са отзивите на всички свидетели, за това че той се жени доста късно. Някой казват, че е на 55 години, други на-63. Геограки, също като брат си има само един син-Александър. Между двамата братовчеди- Андон и Александър има голяма възрастова разлика. Александър по-късно работи при Андон. Бащата на Александър-Геограки за разлика от Георги бил много спокоен по нрав човек, също като жена си. Може би заради голямата възрастова разлика или пък може би заради голямата нежност към жена си той често се обръща към нея с думите „дете мое”. Когато Александър станал 10-годишен баща му умира. Майка му се жени повторно в с.Ачларе, Карнобатско. От втория си брак тя имала още едно дете- момиче. Може би твърде ранното сирачество и повторния брак на майка му го карат да се отдалечи от родния си дом. Установява се заедно с братовчед си Янчо Добрев в Созопол, където намира сродници. Едни от тях са Калица и Домна. Не се знае точно каква роднинска вразка имат, но се счита, че те са негови лели (сестри на баща му). Всяка от тях има свое домочадие.

Други негови съвременници казват, че той поддържа близки отношенията си с роднините си от този край и когато е дарявал земите си им подарява някои от тях. В Созопол двамата братовчеди на 10-12 години работят като домашни слуги на сродници. Приятелството между двамата продължава близо 50 години. Започва се от това, че те заедно напускат града, работят заедно в Созопол като чираци, а по късно и в Бургас като самостоятелни съдружници в търговията. Когато за първи път пристигат в Бургас, те се настаняват да работят абаджийство. Абаджийниците представляват малки дюкянчета с навеси. С това се занимават 2-3 години. След това постъпват като калфи при общия си сродник Андон Домусчиев, който работи кръчмарство в бакалия. Престояли на този пост 2-3 години. След това се залавят за самостоятелна съдружническа работа. Дюкянът им представлява стара сграда с големи размери. В долният етаж работят кръчмарство, гостилничарство и бакалия, а на втория етаж имат хотел на име „Румели”.