Живот и смърт

Той се посвещава на работата си, затова и не създава семейство. Липсват сведения за неговото детство и юношество, тъй като почти всички го познават на над 50 години. Всички, които са били в пряк контакт с Ал.Георгиев, щом заговорят да него се изпълват с възторг. Това се дължи на необикновения ум, на добротата му,на многото благодеяния ,който го правят безсмъртен в сърцата на хората. Годините на ул.”Граф Игнатиев” се отнасят към неговата зрялост.Той се отвращава от измамата и с честност спечелва уважение у хората.Ако една стока намалява в друг магазин,а в неговия я има в изобилие,той не увеличава цената.Така неговата работа,започнва в този магазин,се разраства в два,три,четири и пет магазина.Главните управляващи на магазините са Александър Георгиев и Янчо Добрев.Понякага назначават и второстепенен съдружник на печалбата- „ кяр ортаа”.Всичко се гради на голямо доверие м|у тях.Янчо урежда сметките като по-грамотен.Накрая на годината се води ревизия заедно с второстепенните съдружници. Ал.Георгиев не иска да се занимава с парите. Според свидетелство, той поема половината от домашните разходи на Янко Добрев, смятайки това за справедливо.Във втория магазин се премества Янко,а в първия наемат Григор Пападопуло.Янчо работи в този магазин до смъртта си 1891г.При него работи като съдружник брат му-Петър Добрев.

При магазина има хан(заден двор) , където пускат селяни с коли.Ал.Георгиев мразейки лихварството,забранява на Янко да дава пари с лихва.На няколко пъти Янко нарушава това,но като кара хората да се кълнат в иконата,че ще върнат парите в срок.Третият магазин представлява дюкян отдолу,а горе се настанява сем. на Янко.Вкрая на дюкяна има оградена площадка,която Александър одобрява за свое жилище.Не може да става и дума за удобства,тъй като тя е два метра дълга,един и половин метър широка и толкова висока,че щом Александър се изправя се удря в тавана.Над стаята му е стълбата,която води към вътрешния двор на Янчовата къща. Вътрешната обстановка напомня на килията на някой аскет:над леглото му ,на стената,е сложено кандило,с което се осветява нощем;леглото му-твърдо,дъсчено,със стара възглавница и две еленски кожи за дюшек;до леглото му има и съндъче,в което хвърлял остатъците от цигарите си.На сутринта чираците чакат Ал.Георгиев да им отвори. Ал.Георгиев държи тогавашната зеленчукова борса и я дава под наем.Но все пак известно време се грижи за нея-засява дървета и така я превръща в салач.Очевидци разказват,че на това място се събират много хора,затова това място се определя като негов четвърти магазин,който по-късно разширил.Той също има хан и стаи.Годините,които прекарва в този магазин се считат за неговия бляскав период в търговската дейност.И в този магазин той водил честна търговия,съобразявайки се с нуждите на хората.В този магазин той прекарва пълната си зрялост на своя ум.Безбройните му контакти с хората го изграждат като човек с добро сърце.

По телосложение е едър,тежък човек с голяма глава и тромав вървеж.Ходи облечен в бозеви дрехи.Той облича и също така и единственото наследство от баща си-ямурлука.Той много държи на тази дреха.Тя за него е била като светиня.Той притежава много важни качества:практичност, упорито трудолюбие, спестовност, стяжателна наклонности строителна наклонност. Уголемяването на богатството му води и до увеличаването и на имотите му.Всеки негов магазин е в отделно здание.Според разкази на близките му плановете на постройките изработва сам.Поради голямата площ на четвъртия си магазин,той се изкушава и построява още няколко 3-4-етажни сгради.Той често освен да наглежда и ръководи взима участие в копаене,носене на вар,камъни и тухли.В четвъртия магазин съдружници са му Апостолаки и Атанас Куртидис.Апостолаки е бил много музикален и често Александър го кара да пее черковни песни.Към 1891г. Ал.Георгиев и Янчо Добрев,освен четирите магазина,държат и керамидарница в с.Каялий.Тогава Янчо е бил към 60-те си.По късно искат да я ликвидират,защото нямат полза от нея.И така един ден да оправят сметките под навеса и двамата си тръгват,но на изкачване по стълбите-на последното стъпало Янчо изпада в безсъзнание,пада и умира.

Смъртта му е била вного важно събитие в живота на Ал.Георгиев. По този случай магазините им са затворени от властите до описването на стоката.След смъртта на Янко Александър замисля построяването на нов магазин (всъщност най-големият).Тя олицетворява самият него от една страна скромна на външен вид,от друга внушителна със своите размери и здравина.Първият етаж представлява голямо отделение,а горният е поделен на 10 стаи,Той живее близо 40 години в едно помещение,в една обстановка.С постояването на тази сграда той задлъжнява на лихваля Тома Хараламбов.В този момент,от измъчващите Александър високи лихви,му помага неговият близък приятел Георги Жечков.При което,той го предлага на банкери,които му отпускат достатъчно пари,за да се издължи.Но лихварят не приема парите искайки да му се изпращат по малка и с по-висока лихва.Но властта помага на Александър и той успява да изплати парите. Заради тази помощ Ал.Георгиев остава твърде признателен на Жечков и всяка година на Коледа му подарава.по един мисир.Почти всичките му съдружници преди работят като чираци и калфи.Ал.Георгиев преживява един изключително суров живот.Около 40 години е има за квартира килията на Янчо Добрев.Той казва: „Човека го е създавал Бог.Но Бог не е създал само душата на човека но и тялото му.Тялото,като създадено от Бога,трябва да бъде гледано.Аз цял живот съм пренебрегвал и измъчвал тялото си.Затова съм много грешен”.В новото му жилище,във вярна служба с него живял и друг самотник-някой си Канелидис. Той му е като слуга и неразделен другар-приятел. На 15 юли сутринта, когато Канелидис отива да купи мляко за закуската на Александър и се връща го намира мъртъв. Без да боледува, без да страда-както той често се моли на Бог.