Записване на деца в полудневна подготвителна група за учебна 2017/2018 година

Записване на деца в полудневна подготвителна група за учебна 2017/2018 година

Оттук може да изтеглите заявление и декларация за записване на дете в ПГ:

Заявление за записване на дете в ПГ за учебна 2017/2018 година