БЧК-Бургас по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

На 12 и 13.02. 2019 година, група ученици от 6 клас от ОУ „Братя Миладинови“ премина двудневно обучение в БЧК-Бургас по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР на тема: „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“.