БАЗА

Училището разполага с модерно обзаведена сграда, със седем корпуса, включваща 40 класни стаи и кабинети, кабинети по избразително изкуство, хореография, напълно обновена библиотека, медицински кабинет , плувен басейн, столова , спортни площадки.
Сградата е газифицирана и санирана.

Стаите са съобразени със съвременните хигиенни и ергономични изисквания.
Във всички класни ти са подменени: дограмите, чиновете, масите и стоовете,подовите настилки, поставени са бели дъски с цел осигуряване комфорт на учениците.