• ПРЕДИ 90 ГОДИНИ ЗАПОЧВА НАШИЯТ СЛАВЕН ЛЕТОПИС…

    Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище. Такова благородно дело е основно училище „Братя Миладинови“ – Бургас, което обединява през годините много хора – учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с ...

    към пълния текст

Състезание „Какво знаем за Черно море?“

Автор admin от . публикувано в 2014/2015, Новини

ostrov 2На 30.10. по инициатива на Природонаучният музей към РИМ-Бургас се проведе състезание „Какво знаем за Черно море?“. Представител на училището беше отбор „Островитяни“ от 3“Д“клас. Името на отбора беше избрано единодушно, тъй като неотдавна децата посетиха о-в“Св.Анастасия“ и проведоха незабравим Час на класа. С голям интерес разгледаха едно от „Чудесата на България“. Това ги провокираха да научат повече за Черно море. Макар и най-малки сред участниците в състезанието, те показаха завидни познания и спечелиха симпатиите на публиката и журито. Наградите бяха заслужени, а емоцията им се вижда от снимките. Поздравления за малките черноморци!!!    
Медиите за събитието: тук и тук

Автор Венета Иванова от . публикувано в 2014/2015, Новини

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД 09 – 1359/29. 08. 2014 г.НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

от 31. 10. 2014 г. до 02. 11. 2014 г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА

03. 11. 2014 г. – понеделник – по следния ГРАФИК:

ПЪРВА СМЯНА – II, III, IV клас – Начален етап

ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас – Прогимназиален етап

Покана

Автор admin от . публикувано в 2014/2015, Новини

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство при ОУ “Братя Миладинови“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на Сдружението, свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 04. 11. 2014 г. от 18.00 часа в сградата на ОУ “Братя Миладинови“, при следния дневен ред:
  1. Организиране на дейности за отбелязване на 90годишния юбилей на ОУ “Братя Миладинови“.
  2. Обсъждане на възможности за съвместна дейност и участие в различни инициативи и програми.