• 91  ГОДИНИ -  ОТНОВО ПРАЗНУВАМЕ!

    Уважаеми колеги, ... Скъпи ученици, ... Уважаеми родители, ...

    Честит празник!

    към пълния текст

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! Нова паралелка в Пети клас - Информационни технологии и английски език

Автор Венета Иванова от . публикувано в Вижте ни, Новини, Прием V клас

Във връзка с новия Закон за предучилищно  и училищно образование и автономията на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, въз основа потребностите и интересите на учениците,  

Ви информираме,

че ОУ „Братя Миладинови“ ОТКРИВА  в  ПЕТИ клас  

паралелка Информационни технологии и английски език

(само за новопостъпили ученици)

Учениците ще имат възможност да придобият специфични компетентности в областта на диталните технологии, програмиране, информатика и роботика. Така ще бъдат подготвени за по-нататъшна реализация и приемственост в  следващия етап на средното образование.
Часовете ще се водят като избираема и факултативна подготовка от висококвалифицирани специалисти.
Прием – по документи, всеки работен ден – 8:30-16:00 в училището.
  • Като предимство при кандидатстване се ползва представяне на грамоти от състeзания, олимпиади и конкурси в съответната област.
 

Прием V клас за учебна 2016/2017 година

Автор Венета Иванова от . публикувано в Новини, Прием V клас

ОУ „Братя Миладинови“ обявява прием за V клас:
  • Паралелка (Английски език) – с изучаване на хореография
  • Паралелка (Руски език) – с изучаване на изобразително изкуство
Документи ( Удостоверение за завършен начален етап, Удостоверение за преместване, копие на акт за раждане) се приемат всеки работен ден в училището от 9:00 до 17:00 часа.

Родителски срещи за приетите и записани ученици в ПЪРВИ клас за учебна 2016/2017 година

Автор Венета Иванова от . публикувано в без категория, Новини, Прием I клас

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 23.06.2016г. ОТ 18.00ч.

В КЛАСНИТЕ СТАИ

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ  №
В.БУЛАНОВА   108
Б.БОГДЕВА 109
Н. АТАНАСОВА 110
К. КАРАИВАНОВА 115
Н. ЖЕКОВА 112
М. МИХОВА 114
Я. СТОЙНОВА 111
КР.ГАНЕВА 107