Прием Първи клас – Първо класиране

Written by admin on май 15th, 2014. Posted in Новини

Първо класиране

Родителите на приетите на първо класиране в ОУ „Братя Миладинови” първокласници от 14.05.2014 г. до 06.06.2014 г. на място в училището

/Компютърен кабинет №1 на първия етаж от 8.00 до 18.00ч./ писмено декларират желанието си детето им да бъде записано.

Необходими документи:

-заявление от родител – по образец

-акт за раждане на детето (копие)

-удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родител, че детето не е посещавало такава. След получаване на удостоверенията за завършена подготвителна група в срок до 06.06.2014г. родителите трябва да покажат оригинала и да оставят копие в училището.

Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):

-   копие на акт за смърт

-   копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето

-   копие от актовете за раждане на всички деца в семейството ако се ползва предимство за братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2014 г./

-   копие на лична карта или адресна регистрация

Родителите на деца – близнаци регистрират това обстоятелство при потвърждаване на желанието за прием в ОУ “Братя Миладинови”, с цел при кандидатстване децата да попаднат в една и съща паралелка.

Напомняме Ви, че в периода 21-26 май, поради провеждане на НВО и избори за Европейски парламент, училището е затворено.

Отличени математици – Първи клас

Written by admin on май 13th, 2014. Posted in Архив, Вижте ни, Новини

DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ванеса Калинкова – 1 Б клас,

2 място на Великденското

математическо състезание

Калина Георгиева – 1 В клас

Първо място и златен медал на международното

състезание “Математика без граници”

 

Трето място на Знайко +

Written by admin on май 13th, 2014. Posted in Архив, Вижте ни, Новини, Училищен вестник

Браво на екипа Детелина Лилова и Марин Шарапанов, с преподавател по ИТ Маргарита Праматарова! Трето място на национално състезание по Информационни технологии-IT Знайко+

IT